menu

        Iubite cititorule,


       Cu ajutorul lui Dumnezeu, şi cu osteneala unor fraţi iubitori de Hristos, am reuşit să diortosim Psalmii Împăratului David din Biblia lui Şerban Cantacuzino – 1688. Tălmăcită întâia oară din limba greacă de fraţii Radu şi Şerban Greceanu, ajutaţi de: stolnicul Constantin Cantacuzino, fratele domnitorului, cărturar şi istoric renumit al acelor vremuri, Arhiereul Gherman din Nissa Capadociei şi Mitrofan, episcopul Huşilor. Tipărirea a început la data de 5 noiembrie 1687 sub domnitorul Şerban Cantacuzino şi s-a terminat în ziua de 10 noiembrie 1688, după moartea acestuia, la începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu.

A fost o mare provocare să aducem psalmii în graiul vorbit astăzi, fără a micşora puterea duhovnicească a acestora. Am remarcat încă din primele versete diferenţele uluitoare dintre o Psaltire ce se găseşte astăzi în pangare sau librării şi psalmii de la 1688. Astfel, după îndelungi sfătuiri cu părinţi dreptslăvitori am concluzionat că această Psaltire este necesară pentru a putea lupta ’’împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.’’ (Ef: 6,12).
În ultimul secol, vrăjmaşii lui Hristos au ţesut cu dibăcie pânza de păianjen care astăzi acoperă ochii celor mai mulţi dintre creştini. Iudeomasoneria a reuşit să nască şi să crească această blestemată erezie a ecumenismului, ajunsă iată la maturitate în vara anului 2016, odată cu sinodul tâlhăresc din Creta. Dar pentru a ajunge să muşte din trupul Bisericii aşa cum o face astăzi ecumenismul, a fost nevoie de o pregătire prealabilă a terenului. O direcţie importantă în acest proces o constituie modificarea cărţilor ortodoxe. Astfel, referindu-ne strict la Psaltire, au fost înlocuite anumite cuvinte, dându-le alte înţelesuri (spre exemplu: demoni a fost înlocuit cu idoli, spovedi a fost înlocuit cu lăuda, zăbovi a fost înlocuit cu cugeta ş.a.) sau au fost modificate anumite sensuri.

Un alt exemplu îl avem în psalmul 90 versetul 6. În varianta de la 1688 avem: ’’De săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce în întuneric umblă, de întâmplare şi diavol de amiazăzi.’’. În Biblia de la 1914, regăsim aceeaşi formă: ’’De săgeata ce zboară ziua, de lucrul cel ce umblă în întuneric, de întâmplare şi de dracul cel de amiazăzi’’ În Biblia Sinodală din 1988, prima parte: ’’Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,’’ face parte din versetul 5, iar versetul 6 sună aşa: ’’De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.’’ Aceeaşi ’’molimă’’ o găsim şi într-o Psaltire din 2013. Mergem aleator şi ne oprim la Psalmul 44 versetul 10, care în Biblia de la 1688 sună aşa: ’’Smirnă şi stacti (ulei de smirnă) şi casie (scorţişoară), de la hainele tale; din turnuri de pil (fildeş), dintru care te-au bucurat fetele împăraţilor întru cinstea ta.’’ În Biblia Sinodală 1988, acelaşi verset sună aşa: ’’Smirna şi aloea îmbălsămează veşmintele Tale; din palate de fildeş cântări de alăută Te veselesc; fiice de împăraţi întru cinstea Ta;’’ Observaţi printre alte modificări şi literele mari de la tale, te şi ta, dându-ne de înţeles că e vorba de Dumnezeu, ceea ce nu se regăseşte în Biblia de la 1688, nici în cea de la 1914. În Biblia Anania, versetul 10 e de fapt versetul 8 şi sună aşa: ’’Smirnă şi balsam şi aloe mireasma şi-o răspândesc din veşmintele Tale; din palate de fildeş Te înveselesc ele, fiice de împăraţi, întru cinstea Ta.’’ Putem da foarte multe exemple, dar ne vom întinde pe tot atâtea pagini câte are o Psaltire. Este evident că în ultima sută de ani, odată cu ecumenismul, s-au diluat psalmii, s-au ’’înmuiat’’ devenind aproape inofensivi pentru diavol. Ei au fost modificaţi fie de către întregi comisii, vezi Biblia Sinodală din 1988, fie de ierarhi masoni, fie de editurile deţinute de aceeaşi ierahi masoni, fie de jidovi. O altă inovaţie a fost aceea a schimbării anumitor timpuri ale verbelor, plasând astfel acţiunea psalmilor în trecut, ca pe o poveste, un basm ce s-a petrecut în negura vremurilor. Astfel: ’’Cel ce mă înalţi pe mine din porţile morţii’’ a devenit ’’Cel ce m-ai ridicat pe mine din porţile morţii’’ etc.

În varianta editată de noi, rugăciunile dintre catisme, Pomelnicul şi Cântările lui Moise au fost preluate din Psaltirea de la Neamţ din 1843.

Această Psaltire vine în ajutorul tuturor credincioşilor dreptslăvitori care vor să înalţe către Dumnezeu o rugăciune curată, bineplăcută Lui, psalmii din ea fiind cu adevărat rostiţi de către Duhul Sfânt prin gura lui David.

Am creat aceasta pagină pentru a pune la dispoziție gratuit Psaltirea, Sfânta Evanghelie - deasemenea din Biblia de la 1688, dar și alte cărti ortodoxe nemodificate.

În secțiunea ''Bibliotecă'' puteți găsi: Biblia 1688, 1914, Liturghier 1840, 1887, 1937, Apostol 1914, 1924, Penticostar 1924, 1936, Triod 1946, Ceaslov 1945. Mineie 1893, 1898, 1908, 1926, 1929 și multe altele. Descărcați-le și încercați să le treceți pe hârtie căci vă vor fi de mare folos în încercările ce vor veni.

Daca întâmpinați probleme cu descărcarea cărților nu ezitați să ne contactați la psaltireaveche@gmail.com

Editorii