menu
Psaltire
Psaltirea

din Biblia Voievodului Şerban Cantacuzino de la 1688

tălmăcită cu mila lui Dumnezeu întâia oară din limba elinească de fraţii Greceanu cu îndemnarea şi toată cheltuiala Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu. Cu ajutorul lui Dumnezeu s-a reeditat în nouă grafie şi grai, anul 7526 de la Facerea lumii, anul mântuirii 2018

Psaltire

"Că iată îţi zic ţie, fiule, vor veni zile când vor strica creştinii cărţile Sfintelor Evanghelii şi ale sfinţilor apostoli şi ale dumnezeieştilor prooroci, ştergând Sfintele Scripturi şi scriind tropare şi cuvinte elineşti. Şi se va revărsa mintea la acestea, iar de la acelea se va depărta. Pentru aceasta părinţii noştri au zis: cei ce sunt în pustia aceasta, să nu scrie vieţile şi cuvintele părinţilor pe pergament, ci pe hărtii, că va să şteargă neamul cel de pe urmă vieţile părinţilor şi să scrie după voia lor, fiindcă mare este necazul ce va să vină.” – Avva Pamvo de la Nitria

Psalm

Mai bine să înceteze Soarele din călătoria sa, decât să înceteze citirea Psaltirii

Psaltirea este mai folositoare decât toate cărţile. Toate cărţile, zice Sf Ioan Gura de Aur, sunt de folos şi mare îngrijorare fac dracilor, dar nu ca Psaltirea.

Zice şi Marele Vasilie: Nici o altă carte slăveşte pre Dumnezeu precum Psaltirea, nici se poate a se asemăna cu folosul ei.

Voia îţi este a şti folosurile ce se pricinuiesc din citirea Psalmilor? Însuţi le vei pricepe, numai de vei citi cu luare aminte, cu trezvire şi cu pricepere, că nu este cu putinţă a număra ce poate lucra Psaltirea

Psalm

Bibliotecă

„Păstraţi cărţile vechi, fiindcă va veni timpul şi veţi avea nevoie de ele, pentru că cele noi vor fi schimbate”
Intră